- От бронхита, тонзиллита, От печенки, селезенки, От полипа и от гриппа...
- Простите, а вы точно академик?